Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Προβολή Ανακοίνωσης Η/Α
20.04.2021

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Δ.Π.Μ.Σ. Ρ/Η & ΗΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-2021

Καλούνται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Δ.Π.Μ.Σ. Ρ/Η & ΗΑ  να δηλώσουν μαθήματα του εαρινού  εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-2021 από Πέμπτη 22/04/2021 έως Παρασκευή 07/05/2021.

  Οι Δηλώσεις θα κατατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας μέσω του Ιδρυματικού email στο (secr[at]phys.uoa.gr,pstefan[at]phys.uoa[dot]gr) υπόψη κας Π. Στεφανάτου (2107276825) και θα φέρουν υποχρεωτικά  εκτός από την υπογραφή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή και την υπογραφή του Συμβούλου Καθηγητή, ή εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα συνοδεύονται με την συναίνεσή του.