Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Παλαιό Πρόγραμμα)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Α΄ εξάμηνο)

Αρχές και Τεχνικές προγραμματισμού - Γλώσσα C

Αρχιτεκτονική και Υλικό Η/Υ

Δομές και Αλγόριθμοι

Επεξεργασία Σημάτων

Δίκτυα Επικοινωνιών


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής ΗΑ εαρινού εξαμήνου (Β΄ εξάμηνο)

Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (JAVA)

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Διασύνδεση Η/Υ με τον Αναλογικό Κόσμο

Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων

Ειδικά Θέματα Πληροφοριακών & Υπολογιστικών Συστημάτων

Επεξεργαστές Ψηφιακών Συστημάτων

Εφαρμογές Διαδικτύου

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Προηγμένη Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Συστήματα Πραγματικού Χρόνου

Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής ΗΑ Χειμερινού Εξαμήνου (Γ΄ εξάμηνο)

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Ενσωματωμένα Υπολογιστικά Συστήματα

Λειτουργικά Συστήματα

Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα

Παράλληλα Υπολογιστικά Συστήματα

Προηγμένη Τεχνητή Νοημοσύνη

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Πολυμέσων

Τεχνικές Ανάλυσης Δεδομένων Υψηλής Κλίμακας

Τεχνολογία Γνώσεων

Τεχνολογία Διοίκησης Επιχειρησιακών Διαδικασιών

Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής