Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18209

18209 - Συστήματα Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Σχεδίαση και υλοποίηση συστημάτων υλικού για την ψηφιακή επεξεργασία σημάτων σε πραγματικό χρόνο.
  • Μεθοδολογίες σχεδίασης για υλοποιήσεις με τεχνολογίες υλικού ειδικού σκοπού, όπως τα ASICs, FPGAs κ.τ.λ.
  • Μοντέλα περιγραφής αλγόριθμων ψηφιακής επεξεργασίας, παράλληλη επεξεργασία και σωλήνωση (pipelining) για ψηφιακή επεξεργασία υψηλών επιδόσεων.
  • Αριθμητική υπολογιστών για γρήγορη ψηφιακή επεξεργασία: αθροιστές, πολλαπλασιαστές, κατανεμημένη αριθμητική, μονάδες CORDIC, αποδοτικά φίλτρα FIR, IIR.
  • Συστηματική απεικόνιση αλγορίθμων σε παράλληλες αρχιτεκτονικές.
  • Μεθοδολογίες και εργαλεία σχεδίασης με υπολογιστή. 
  • Ενσωματωμένα συστήματα.
  • Υλοποιήσεις χαμηλής κατανάλωσης ισχύος.