Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18208

18208 - Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS241/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Έκταση θεωρίας και εφαρμογών συστημάτων ελέγχου. Τεχνολογικές και μη εφαρμογές.
  • Συνοπτική μελέτη κλασσικού ελέγχου (μετασχηματισμός Laplace, συνάρτηση μεταφοράς, ανάδραση, κριτήρια ευστάθειας και Nyquist, ολική χρονική απόκριση βάσει της θέσεως των πόλων, χώρος κατάστασης).
  • Μαθηματική εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο (πίνακες, ιδιοτιμές, λήμμα μερισμού, θεώρημα Gerschgorin, παραγώγιση πίνακα, βαθμωτού και ανύσματος).
  • Γενική απόκριση χρονικά μεταβαλλόμενου γραμμικού συστήματος. Μεταβατικός πίνακας (περίπτωση κλειστής μορφής). Διακριτοποίηση συνεχούς LTI συστήματος. Μετατροπή συνάρτησης μεταφοράς σε πίνακα με απλές και πολλαπλές ιδιοτιμές (Jordan).
  • Ελέγξιμο και παρατηρήσιμο MIMO συστήματος. Κριτήριο Kalman και ιδιοανυσμάτων.
  • Κανονική μορφή φάσεως ελέγξιμου (πολλές είσοδοι). Μετατόπιση ιδιοτιμών με ανάδραση κατάστασης (γενική λύση για σύστημα σε κανονική μορφή φάσης) και με ανάδραση εξόδων.
  • Αποσύζευξη εισόδων εξόδων (συνθήκη και λύση του προβλήματος. Τάξη και δομή στο άπειρο του πίνακα συνάρτησης μεταφοράς).