Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18202

18202 - Δομές και Αλγόριθμοι

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS293/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Αυτόματα, Μηχανές Turing.
  • Δομές δεδομένων: Λίστες και Αραιοί πίνακες, Σωρός, Σωρός Fibonacci, Δυαδικά δένδρα αναζήτησης, red-black δένδρα. Υλοποίηση συνόλων.
  • Αλγόριθμοι: Αλγόριθμοι ταξινόμησης: συγχώνευσης και σωρού σε πίνακες και λίστες. Αλγόριθμοι για γράφους: Δένδρα ελάχιστου βάρους, Εύρεση συντομότερης απόστασης, Συνδεδεμένα τμήματα, Μέγιστη ροή. Δυναμικός προγραμματισμός.
  • Πολυπλοκότητα και εισαγωγή σε παράλληλους αλγόριθμους.