Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 182?? ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

182?? - Λειτουργικά Συστήματα

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Τύποι λειτουργικών συστημάτων, η δομή τους, οι διεργασίες και οι κλήσεις συστήματος. Διεργασίες και νήματα.
  • Διαχείριση μνήμης. Εικονική μνήμη και οργάνωση με σελιδοποίηση και θέματα υλοποίησης.
  • Αρχεία. Είσοδος/έξοδος, ελεγκτές συσκευών και αρχές του λογισμικού εισόδου/εξόδου.
  • Αδιέξοδα και ανάκαμψη. Αποφυγή. Αποτροπή αδιεξόδων.
  • Εισαγωγή στην ασφάλεια και τις αρχές κρυπτογραφίας.
  • Αρχές λειτουργικών για πολλαπλούς επεξεργαστές.
  • Υλοποίηση σε C και C++ σχετικών εφαρμογών.