Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Προβολή Ανακοίνωσης Ρ/Η
13.07.2022

Επαναληπτική Εξέταση των μαθημάτων "Εφ. Ηλεκτρομαγνητισμός", "Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων" και "Κεραίες" περιόδου Σεπτεμβρίου 2022

Η επαναληπτική εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του μαθήματος "Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός" θα γίνει στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00-17:00 στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων.

Η επαναληπτική εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του μαθήματος "Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων" θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00-17:00 στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων.

Η επαναληπτική εξέταση περιόδου Σεπτεμβρίου 2022 του μαθήματος "Κεραίες" θα γίνει στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00-17:00 στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων.