Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Προβολή Ανακοίνωσης Ρ/Η
03.10.2022

'Εναρξη μαθήματος "Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών"

Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 11:00-13:00, Αίθουσα Α1 (Τμήμα Πληροφορικής)

Το μάθημα "Ψηφιακά Συστήματα και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών" θα ξεκινήσει την 
Τρίτη 11 Οκτωβρίου, 11:00-13:00, Αίθουσα Α1 (Τμήμα Πληροφορικής).
Διδάσκων Α. Πασχάλης