Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Προβολή Ανακοίνωσης Ρ/Η
03.10.2022

Διδασκαλία Μαθήματος "Αρχές και Τεχνικές Προγραμματισμού - Γλώσσα C"

Έναρξη: Τρίτη 4 Οκτωβρίου, ώρες 13-16, Αίθουσα Β, Τμήμα Πληροφορικής

 

Η διδασκαλία του μαθήματος "Αρχές και Τεχνικές Προγραμματισμού - Γλώσσα C" θα γίνεται Τρίτη 13-16, στην Αίθουσα Β που βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής.

Διδάσκων: Καθηγητής, Ι. Κοτρώνης

Έναρξη μαθήματος : Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:00