Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Προβολή Ανακοίνωσης Ρ/Η
03.10.2022

Αλλαγή Ωρολογίου Προγράμματος Ρ/Η _"Ψηφιακές Επικοινωνίες"

Έναρξη Πέμπτη 13/10/2022, ώρες διδασκαλίας 12:00-15:00

Το μάθημα "Ψηφιακές Επικοινωνίες" θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη, ώρες 12:00-15:00 και θα ξεκινήσει Πέμπτη 13/10/2022, ώρα 12:00 στην αίθουσα Ρ/Η.