Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Προβολή Ανακοίνωσης Ρ/Η
25.08.2022

Θέση εργασίας σε Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο


Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών στην Κύπρο αναζητά:

  

Νέους κορυφαίους μεταπτυχιακούς φοιτητές: να έχουν πρόσφατα αποφοιτήσει BSc ή MSc (όχι περισσότερο από 2 χρόνια) σε:

  • Μηχανική Τηλεπικοινωνιών
  • Μηχανική Η/Υ
  • Άλλους τομείς που σχετίζονται με τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών)

Προσόντα:

  • Νοοτροπία αυτοδιδασκαλίας, παθιασμένος με την εκμάθηση νέων λύσεων προϊόντων αιχμής της τεχνολογίας και πρόθυμος να αναπτυχθεί σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
  • Υπεύθυνος με καλές δεξιότητες οργάνωσης, προσοχή στη λεπτομέρεια και επικεντρωμένος στην ποιοτική παράδοση εργασίας.
  • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας, προφορικής και γραπτής, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
  • Εξοικείωση με εφαρμογές MS office (Excel, PowerPoint, Word κ.λπ.).
  • Ισχυρές δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας.
  • 1 έτος εμπειρίας τεχνικής υποστήριξης ή σε παρόμοια θέση θα θεωρείται πλεονέκτημα.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στον κ. Ι. Τίγκελη.