Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Παλαιό Πρόγραμμα)

Υποχρεωτικά Μαθήματα (Α΄ εξάμηνο)

Αναλογικές και Ψηφιακές Επικοινωνίες

Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Θέματα Εφαρμοσμένου Ηλεκτρομαγνητισμού

Δίκτυα Επικοινωνιών

Επεξεργασία Σημάτων


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Ρ/Η Εαρινού Εξαμήνου (Β΄ εξάμηνο)

Ανάλυση Εικόνας και Τεχνητή Όραση

Ασφάλεια Δικτύων και Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Δορυφορικές Επικοινωνίες

Επικοινωνίες Κινητών

Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

Προηγμένες Αρχιτεκτονικές Δικτύων

Προηγμένες Δικτυακές Τεχνολογίες

Σχεδίαση Αναλογικών & Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

Ψηφιακοί Πομποδέκτες


Προσφερόμενα Μαθήματα Επιλογής Ρ/Η Χειμερινού Εξαμήνου (Γ΄ Εξάμηνο)

Ασύρματες Ζεύξεις

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Ευρυζωνικά Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων

Κεραίες

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

Μετάδοση Μεταγωγή Πρόσβαση

Μοντελοποίηση και Ανάλυση Απόδοσης Δικτύων

Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτικά Δίκτυα

Προηγμένες Ψηφιακές Επικοινωνίες

Στοχαστικές Διαδικασίες

Σχεδίαση Τηλεπικοινωνιακών VLSI Κυκλωμάτων

Τηλεπικοινωνιακά Υποσυστήματα

Φωνητικές Διεπαφές Χρήστη-Τεχνολογίες Φωνής