Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα)

Α΄ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 Ψηφιακές Επικοινωνίες

Δίκτυα Επικοινωνιών

 Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Μαθήματα Επιλογής

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η Ι 

 Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών


Β΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

 Ειδικά Θέματα ΜΔΕ Ρ/Η ΙΙ 

Επικοινωνίες Κινητών

Θεωρία και Εφαρμογές Μικροκυμάτων

Μικροεπεξεργαστές - DSPs

Σχεδίαση Αναλογικών & Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Ψηφιακοί Πομποδέκτες


Γ΄ Εξάμηνο - Μαθήματα Επιλογής

Ασύρματες Ζεύξεις

 Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

Δικτύωση Βασισμένη στο Λογισμικό

Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Θεωρία Πληροφορίας

Κεραίες

Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα

 Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών