Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18116

18116 - Κεραίες

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Γενικά για τις ασύρματες ζεύξεις, τι είναι κεραία, διάφορα είδη κεραιών και παράμετροι κεραιών.
  • Σχηματική περιγραφή της ακτινοβολίας, εξισώσεις Maxwell στον ελεύθερο χώρο και καθυστερημένα δυναμικά.
  • Ανάλυση κεραιών με γνωστή ρευματική κατανομή: βραχύ δίπολο ή δίπολο του HERTZ, γραμμική κεραία τυχαίου μήκους, δίπολο λ/2.
  • Ένταση ακτινοβολίας, διάγραμμα ακτινοβολίας, κατευθυντικότητα, κέρδος, ενεργό ύψος και ενεργός επιφάνεια κεραίας, εξίσωση του Friis, πόλωση, αντίσταση ακτινοβολίας, σύνθετη αντίσταση εισόδου, θερμοκρασία κεραίας.
  • Ανάλυση του πεδίου ακτινοβολίας τυχαίας κεραίας, διάνυσμα ακτινοβολίας, ειδικές περιπτώσεις κεραιών: μικρός κυκλικός βρόχος, γραμμική κεραία οδεύοντος κύματος, μεγάλος κυκλικός βρόχος, μικρό τετραγωνικό πλαίσιο.
  • Εισαγωγή στις στοιχειοκεραίες, φαινόμενο κατοπτρισμού και κεραίες πάνω από τέλειο έδαφος, ρομβική κεραία.
  • Γραμμικές στοιχειοκεραίες, ομοιόμορφες γραμμικές στοιχειοκεραίες.
  • Ισοδύναμες πηγές φορτία και ρεύματα, θεώρημα αμοιβαιότητας και εφαρμογή για κεραία λήψης, ιδία σύνθετη αντίσταση κεραίας συντονισμός κεραίας οι κεραίες ως δέκτες, κοντινό (εγγύς) πεδίο διπόλου, σύνθετη αντίσταση διπόλων, βασικά θεωρήματα, μετάδοση ισχύος στον δέκτη.
  • Κύριοι τύποι κεραιών: Yagi-Uda, δίπολο με γωνιακό ανακλαστήρα, δικωνική κεραία, ελικοειδής κεραία, σπειροειδής κεραία, λογαριθμική κεραία, κεραία ανοίγματος.
  • Εργαστηριακές Ασκήσεις: Προσαρμογή κεραίας και μέτρηση διαγράμματος ακτινοβολίας. Λογισμικό για προσομοιώσεις κεραιών (software και φυλλάδιο).