Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18114

18114 - Προηγμένα Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και γενικές αρχιτεκτονικές.
  • Μιγαδικές περιβάλλουσες, Φάσμα και υπολογισμός του.
  • Προωθημένα συστήματα διαμόρφωσης, Σταθερής περιβάλλουσας, QAM, OFDM.
  • Εκτίμηση και εξίσωση καναλιού.
  • Ποικιλία λήψης και ελλειπτικά κανάλια.
  • Συστήματα πολλαπλών κεραιών.
  • Δίκτυα 5ης γενιάς χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονικές.
  • Λογισμικοποίηση και λογισμικό, oριζόμενα δίκτυα.
  • Μελέτη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών δικτύων 5ης γενιάς.