Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18112

18112 - Δίκτυα Κορμού και Πρόσβασης

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Το ενσύρματο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Ανασκόπηση εξελίξεων στα δίκτυα κορμού και πρόσβασης. Επίπεδα τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Δίκτυα κορμού. Ιεραρχίες. Δομή SONET/SDH. Optical Transport Network. Hierarchy. Frame Structure. Ethernet Physical Layer.
  • Δίκτυα πρόσβασης. Γενική θεώρηση. Τεχνολογίες πρόσβασης. Δίκτυα πρόσβασης επόμενης γενιάς (Next Generation Access Networks). Fiber to the Curb/Cabinet (FTTC). Fiber to the Building (FTTB). Fiber to the Home (FTTH).
  • Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα με πρόσβαση xDSL. Αρχιτεκτονικές FTTC/B+VDSL2. Πρόσβαση. Χαρακτηριστικά. Περιορισμοί διαφωνίας.
  • Ανασκόπηση δικτύων PON. Gigabit Ethernet. MPLS. IPoWDM. Βασικά στοιχεία ρύθμισης και πολιτικής τηλεπικοινωνιακών αγορών.