Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18111

18111 - Ασύρματες Ζεύξεις

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS147/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Βασικές αρχές του ΗΜ στις τηλεπικοινωνίες: Διάθλαση, περίθλαση, ανάκλαση, διάχυση.
  • Επίγειες επικοινωνίες ελευθέρου χώρου: Εξίσωση Friis; Ανάλυση κυμάτων εδάφους, τροποσφαιρικών και ιονοσφαιρικών κυμάτων, Συνθήκη οπτικής επαφής, Πολυδιόδευση, Διαλείψεις, Ζώνες Fresnel, Υπολογισμός ραδιοζεύξεων, Προσωπικές επικοινωνίες.
  • Ασύρματα οπτικά συστήματα επικοινωνιών: Οπτικά συστήματα ελευθέρου χώρου (FSO), Ασύρματα οπτικά συστήματα εσωτερικού χώρου (indoor VLC).