Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18110

18110 - Ψηφιακοί Πομποδέκτες

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Ανασκόπηση σημάτων και τυχαίων διεργασιών: Ντετερμινιστικά και τυχαία σήματα, ενέργεια και ισχύς σημάτων, τυχαίες μεταβλητές, συναρτήσεις τυχαίων μεταβλητών.
  • Στοιχεία θεωρίας εκτίμησης και ανίχνευσης σήματος με εφαρμογή στην επεξεργασία δεκτών.
  • Συστήματα Πολλαπλών-Εισόδων Πολλαπλών-Εξόδων (ΜΙΜΟ): Μέθοδοι MIMO ενός και πολλών χρηστών, massive MIMO, MIMO σε συστήματα 5G και 6G.
  • Βασικές αρχές προσομοίωσης φυσικού στρώματος για την αξιολόγηση της απόδοσης απλών δομών και αλγορίθμων.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από 2 ώρες θεωρίας την εβδομάδα και μια ώρα συζήτησης για εβδομαδιαίες ασκήσεις που βασίζονται στο Matlab (χωρίς να συμβάλλουν στην τελική βαθμολογία) που εφαρμόζουν την αντίστοιχη θεωρία.