Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18109

18109 - Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS309/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Αναλογική σχεδίαση: χαρακτηριστικά, σφάλματα, ευστάθεια, αντιστάθμιση, εφαρμογές πραγματικών τελεστικών ενισχυτών.
  • Ψηφιακή σχεδίαση: Σχεδίαση μηχανών καταστάσεων με χρήση γλωσσών περιγραφής υλικού.
  • Σχεδίαση ηλεκτρονικών συστημάτων: Διακοπτικά τροφοδοτικά, Ψηφιακοί ενισχυτές.