Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18108

18108 - Μικροεπεξεργαστές – DSPs

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS311/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Μικροελεγκτές (Microcontrollers).
  • Ψηφιακοί Επεξεργαστές Σήματος (Digital Signal Processors).
  • Σωλήνωση (Pipelining).
  • Πρόβλεψη διακλάδωσης.
  • Αρχιτεκτονικές ΙΑ-32, Ιntel 64: Τρόποι λειτουργίας, Τρόποι διευθυνσιοδότησης, Θύρες εισόδου-εξόδου, Διαδικασίες (procedures), Διακοπές (Interrupts), Επίπεδα προνομίων, Εναλλαγή εργασιών, Οργάνωση και διαχείριση μνήμης (τμήματα σελίδες), Εικονική μνήμη.