Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18106

18106 - Επικοινωνίες Κινητών

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS275/ 

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εισαγωγή στα συστήματα κινητών επικοινωνιών.
  • Κυψελωτά συστήματα: Βασικές αρχές σχεδίασης, Επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων, Τεχνικές εκχώρησης καναλιών, Παρεμβολές και χωρητικότητα του συστήματος.
  • Διάδοση ραδιοκυμάτων σε περιβάλλον κινητών επικοινωνιών: Ισοζύγιο ισχύος ασύρματων ζεύξεων από μοντέλα απωλειών, Μοντέλα εξωτερικού περιβάλλοντος (outdoor) - εσωτερικού περιβάλλοντος (indoor), παράμετροι πολυδιόδευσης, στατιστικές δεύτερης τάξης.
  • Iσοστάθμιση, διαφορική λήψη και κωδικοποίηση καναλιού. Tεχνικές πολλαπλής πρόσβασης: FDMA, TDMA, Διάχυσης Φάσματος (FHMA, CDMA, Hybrid), SDMA. Σύστηματα GSM, 3ης, 4ης και 5ης γενεάς.