Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18105

18105 - Συστήματα και Δίκτυα Οπτικών Επικοινωνιών

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/D212/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Μελέτη της οπτικής ίνας ως ένα τηλεπικοινωνιακό κανάλι καθώς και των παραγόντων που συντελούν στην υποβάθμιση των επιδόσεων ενός φωτονικού τηλεπικοινωνιακού συστήματος. Μελέτη των απωλειών, της διασποράς (χρωματικής αλλά και ανωτέρων τάξεων), της διασποράς πόλωσης (PMD) καθώς και των μη γραμμικών φαινομένων στα χαρακτηριστικά διάδοσης ενός ή περισσοτέρων ταυτόχρονα διαδιδόμενων μηκών κύματος σε σχήματα πολυπλεξίας μήκους κύματος (WDM).
  • Μελέτη των τηλεπικοινωνιακών χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων οπτικών πομπών καθώς και των αρχιτεκτονικών και τα χαρακτηριστικών οπτικών δεκτών καθώς και σύμφωνων και ασύμφωνων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.
  • Βασικές τοπολογίες φυσικού επιπέδου για δίκτυα κορμού, μητροπολιτικά και πρόσβασης.
  • Εργαστηριακές ασκήσεις.