Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μ.Δ.Ε. στην Ραδιοηλεκτρολογία/Ηλεκτρονική » Κατάλογος Μαθημάτων (Νέο Πρόγραμμα Σπουδών) » 18103

18103 - Εφαρμοσμένος Ηλεκτρομαγνητισμός

Ιστοσελίδα μαθήματος: https://eclass.uoa.gr/courses/PHYS320/

Περιεχόμενο μαθήματος:

  • Εξισώσεις Maxwell σε ολοκληρωτική και διαφορική μορφή. Οριακές συνθήκες. Συντακτικές σχέσεις. Ισοτροπικά και ανισοτροπικά μέσα. Θεώρημα Poynting.
  • Κυματική Εξίσωση. Λύση της κυματικής εξίσωσης απουσία πηγών σε καρτεσιανό, κυλινδρικό και σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων.
  • Διάδοση επιπέδου κύματος σε μέσο χωρίς/με απώλειες. Πόλωση. Σταθερά εξασθένισης, σταθερά φάσης, κυματική αντίσταση και βάθος διείσδυσης σε μέσο με απώλειες, καλό διηλεκτρικό και αγώγιμο μέσο.
  • Ανάκλαση/μετάδοση επιπέδων κυμάτων με κάθετη/πλάγια πρόσπτωση σε επιφάνεια. Προβλήματα ανάκλασης με πολλά διηλεκτρικά στρώματα. Προσαρμογή. Συντελεστής ανάκλασης και λόγος στάσιμου κύματος.
  • Κυματοδηγός με τέλεια αγώγιμα τοιχώματα (παράλληλες πλάκες, ορθογωνικής και κυκλικής διατομής). Διηλεκτρική πλάκα και οπτική ίνα. Φαινόμενο διασποράς στη διάδοση κυμάτων.
  • Κίνηση φορτισμένων σωματιδίων σε ομογενή και μη στατικά πεδία.
  • Η επίδραση της ανισοτροπίας στη διάδοση κυμάτων. Εισαγωγή στο πλάσμα. Κύματα σε πλάσμα (χωρίς/με μαγνητικό πεδίο) και στην ιονόσφαιρα. Γυροηλεκτρικά και γυρομαγνητικά μέσα. Στροφή Faraday και εφαρμογές στο πλάσμα και στα μικροκύματα.