Ελληνικά » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Ανακοινώσεις » Ανακοινώσεις Ρ/Η

Ανακοινώσεις Μ.Δ.Ε. Ραδιοηλεκτρολογίας / Ηλεκτρονικής

12-09-2017 Eξετάσεις μαθήματος "ΣΑΕ Ι" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος ΣΑΕ Ι θα γίνουν την Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου, ώρα 11:00-14:00. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συγκεντρωθούν στο γραφείο του διδάσκοντα, Κτίριο Φυσικής 5, όροφος 2ος.


12-09-2017 Εξετάσεις ΜΔΕ "Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Κυκλωμάτων" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος  "Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Κυκλωμάτων" θα γίνουν γίνουν την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10πμ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Τσίλη.


11-09-2017 Εξετάσεις μαθήματος Ψηφιακοί Πομποδέκτες Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος Ψηφιακοί Πομποδέκτες θα γίνουν 10 Οκτωβρίου 2017, ώρα 13:00. Η αίθουσα θα ανακοινωθεί.


11-09-2017 Εξετάσεις του μαθήματος "Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων" Σεπτεμβρίου 2017

Η εξέταση του μαθήματος "Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων" περιόδου Σεπτεμβρίου 2017 θα γίνει τη Δευτέρα 2/10/2017 ώρα 2-5μμ στο Εργαστήριο Μικροκυμάτων.


05-09-2017 Εξετάσεις Μαθήματος "Μικροεπεξεργαστές DSP's" - Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Μικροεπεξεργαστές DSP's" θα γίνουν την Δευτέρα 25/9/2017, ώρα 11-2μμ στην αίθουσα Κωτσάκη.


05-09-2017 Εξετάσεις Μαθήματος "Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων" - Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Σχεδίαση Αναλογικών και Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων" θα γίνουν την Δευτέρα 18/9/2017, ώρα 11-2μμ στην αίθουσα Κωτσάκη.


Αποτελέσματα 1 μέχρι 7 από τα συνολικά 104