Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Κ. Λιολιούσης, Επίκ. Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Κωνσταντίνος Λιολιούσης
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6874
Fax: (00)30 210 727 6801

 

Σπουδές

  • Πτυχίο Τμήματος Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1965
  • Μaster of Science, Portsmouth University, UK, 1972
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Portsmouth University, UK, 1975

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μικροκύματα
  • Ηλεκτρακουστική
  • Βιολογικές Επιδράσεις Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας