Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Δ. Ευαγγελάτος, Επίκ. Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Διονύσιος Ευαγγελάτος
Ιδιότητα: Επίκουρος Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6869
Fax: (00)30 210 727 6801
e-mail: devang[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

 • Διδάκτωρ της Φιλοσοφίας (PhD) στα Συστήματα Ελέγχου, Πανεπιστήμιο του Σέφηλντ, 1984
 • Δίπλωμα, Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ευστάθεια μεγάλων συστημάτων και σταθεροποίησή τους.
 • Διασυνδεδεμένα συστήματα ελέγχου
 • Δυνητικές δομικές ιδιότητες (αντίστροφο, ελέγξιμο, παρατηρήσιμο, αποσύζευξη, προσιτότητα κλπ).
 • Διαμερισμός μεγάλων αραιών συστημάτων ελέγχου.
 • Boolean, γραφοθεωρητικές και συνδυαστικές πλευρές συστημάτων ελέγχου.
 • Δομικοί σύνδεσμοι και αποκεντρωμένος έλεγχος.
 • Ανάδραση καταστάσεων και εξόδων συστημάτων ελέγχου.

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Εισαγωγή στα Συστήματα Αυτοματισμού

Μεταπτυχιακά:

 • Αυτόματος Έλεγχος I
 • Αυτόματος Έλεγχος II

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • D.S. Evangelatos: “Decomposition for augmented forms of large scale systems”, International Journal of Systems Science, 1995, Vol. 26, No. 2, pp. 387-412 .
 • D.S. Evangelatos: “Structurally fixed modes: decomposition and reachability”, Journal of the Franklin Institute, 1990, Vol.327, No. 4, pp. 527-549 .
 • D.S. Evangelatos and H. Nicholson: “Reachability matrix and relation to large scale systems”, International Journal of Control, 1988, Vol. 47, No. 5, pp. 1163-1177.
 • D.S. Evangelatos: “Reachability matrix by partitioning and related boolean results”, Journal of the Franklin Institute, 1989, Vol. 326, No. 3, pp. 409-419.
 • D.S. Evangelatos: “Graph theoretic and boolean conditions for structurally fixed modes of augmented system forms”, Journal of the Franklin Institute – Engineering and Applied Mathematics, 1998, Vol. 335B, No. 6, pp. 1041-1051.