Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προπτυχιακά

Ανακοινώσεις

11-07-2017 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017 "Πρακτικά Ηλεκτρονικής"

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Πρακτικά Ηλεκτρονικής" θα γίνουν στις 30 Αυγούστου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


10-07-2017 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017 "Εισ. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών"

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" θα γίνουν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.


05-07-2017 Εξετάσεις "Οπτικοηλεκτρονικής" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


05-07-2017 Εξετάσεις "Μικροηλεκτρονικής" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος Μικροηλεκτρονική θα γίνουν 6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


05-07-2017 Εξετάσεις "Φυσικής Ημιαγωτικών διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Φυσική Ημιαγωτικών διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών" θα γίνουν 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 6-9 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


Αποτελέσματα 15 μέχρι 19 από τα συνολικά 19