Ελληνικά » Ανακοινώσεις και Εκδηλώσεις » Προπτυχιακά

Ανακοινώσεις

10-07-2017 Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2017 "Εισ. Συστήματα Τηλεπικοινωνιών"

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Εισαγωγή στα Συστήματα Τηλεπικοινωνιών" θα γίνουν Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5μμ στην αίθουσα Αρχιμήδης.


05-07-2017 Εξετάσεις "Οπτικοηλεκτρονικής" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Οπτικοηλεκτρονική" θα γίνουν 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


05-07-2017 Εξετάσεις "Μικροηλεκτρονικής" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος Μικροηλεκτρονική θα γίνουν 6 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 2-5 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


05-07-2017 Εξετάσεις "Φυσικής Ημιαγωτικών διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών" Σεπτεμβρίου 2017

Οι εξετάσεις του μαθήματος "Φυσική Ημιαγωτικών διατάξεων και Κβαντικών Ετεροεπαφών" θα γίνουν 20 Σεπτεμβρίου 2017, ώρες 6-9 στην αίθουσα Αρχιμήδης.


26-06-2017 Αποτελέσματα Εξέτάσεων "Ηλεκτρονική ΙΙ" Ιουνίου 2017

  ΑΜ ΒΑΘΜΟΣ 200100208 5 200600284 1 200900021 0 201000142 2 201000245 10 201100023 0 201100151 8 201100192 3 201200003 10 201200048 3 201200095 6 201200145 1 201200210 8 201300013 6 201300080 9 ...


Αποτελέσματα 8 μέχρι 14 από τα συνολικά 131