Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό » Π. Κωνσταντόπουλος

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος
Ιδιότητα: Υπεύθυνος Εργαστηρίων
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 4, 1ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6718
Fax:  
e-mail: pkonstan[at]phys.uoa.gr