Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό » Γ. Λάτσας

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Γιώργος Λάτσας
Ιδιότητα: Ε.ΔΙ.Π.
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6865
Fax: (00)30 210 727 6989 
e-mail: glatsas[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

  • Πτυχίο Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., 1998.
  • Μ.Δ.Ε. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλεκτρολογίας, Ε.Κ.Π.Α., 2001.
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Φυσικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής, Ε.Κ.Π.Α., 2006.

Καθήκοντα

  • Συμμετοχή στη διδασκαλία των εργαστηρίων Κορμού Ι και ΙΙ, Ηλεκτρονικής ΙΙ, Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακών και Αναλογικών Κυκλωμάτων, Μικροκυμάτων
  • Συμμετοχή στη διδασκαλία του μαθήματος Μ.Δ.Ε. Ρ/Η «Θεωρία και Εφαρμογές των Μικροκυμάτων»
  • Τεχνική υποστήριξη του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής
  • Διαχείριση ιστοσελίδας του Τομέα