Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Τεχνικό και Διοικητικό Προσωπικό » Ε. Χολέβα, Γραμματεία Τομέα

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Ελένη Χολέβα
Ιδιότητα: ΕΤΕΠ
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 4, 1ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6712
Fax: (00)30 210 727 6801
e-mail: eholeva[at]phys.uoa.gr

 

Σπουδές

  • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1996

Ξένες Γλώσσες

  • Κάτοχος Proficiency of Cambridge (1983) και άδειας διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας (1984)
  • Κάτοχος Zertificat Deutsch als Fremdsprache του Ινστιτούτου Goethe (1989)

Επαγγελματικές Δραστηριότητες

  • Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας από Σεπτέμβριο 1986 έως Ιούνιο 1987 και Σεπτέμβριο 1992 έως Ιούνιο 1995
  • ΕΤΕΠ Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Φυσικής από Ιούνιο 1996 έως σήμερα