Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Aγ. Κατσάγγελος, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Άγγελος Κατσάγγελος
Ιδιότητα: Καθηγητής
e-mail: akatsag[at]phys.uoa.gr
URL:  

 

Σπουδές

  • Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος Μηχανικός, Α.Π.Θ. 1979
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Georgia Institute of Technology 1981
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Georgia Institute of Technology 1985

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πολυδιάστατη Επεξεργασία Σήματος
  • Επεξεργασία Εικόνας
  • Ανάπτυξη Αλγορίθμων Επεξεργασίας Σήματος
  • Αναγνώριση Προτύπων
  • Επεξεργασία Πολυμέσων
  • Ασύρματη Επικοινωνία Πολυμέσων