Ελληνικά » Ανθρώπινο Δυναμικό » Α. Πολύδωρος, Καθηγητής

Προσωπικά Στοιχεία

Όνομα: Ανδρέας Πολύδωρος
Ιδιότητα: Καθηγητής
Διεύθυνση Γραφείου: Κτίριο 5, 2ος όροφος
Τηλ: (00)30 210 727 6871
Fax: (00)30 210 727 6802
e-mail: polydoros[at]phys.uoa.gr
URL:

http://scholar.uoa.gr/polydoros/home

 

Σπουδές

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου-Μηχανολόγου Μηχανικού, ΕΜΠ, 1977
 • Διδακτορικό, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Παν/μιο Νότιας Καλιφόρνιας, ΗΠΑ, 1982

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα
 • Στατιστική Επεξεργασία Σήματος
 • Θεωρία Αποφάσεων

Αναθέσεις Διδασκαλίας

Προπτυχιακά:

 • Στοχαστικά Σήματα και Εφαρμογές
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Μεταπτυχιακά:

 • Ψηφιακοί Πομποδέκτες
 • Ειδικά Θέματα Ηλεκτρονικής και Τηλεπικοινωνιών
 • Στοχαστικές Διαδικασίες

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 • A. Polydoros and C. L. Weber, "A Unified Approach to Serial Search Spread Spectrum Code Acquisition, Part I: The General Theory," IEEE Transactions on Communications, Vol. COM-32, pp. 542–549, May 1984.
 • R. Raheli, A. Polydoros and C-K. Tzou, "Per-Survivor Processing: A General Approach to MLSE in Uncertain Environments," IEEE Transactions on Communications, Vol. 43, No. 2/3/4, pp. 354-364, February/March/April 1995.

Ερευνητικά Προγράμματα

 • ACROPOLIS (Advanced coexistence technologies for radio optimisation in licensed and unlicensed spectrum) Network of Excellence, European Commission, 1/10/2010-30/9/2013
 • Newcom (Network of Excellence in Wireless COMmunications #), European Commission, 1/11/2012-31/10/2015